Idiomas

ZOOMS 35MM

 

ANGENIEUX OPTIMO:

    ANG. OPTIMO 24-290MM T 2.8

    ANG. OPTIMO 45-120MM T 2.8

     ANG. OPTIMO 19´5-94MM T 2.6

    ANG. OPTIMO 17-80MM T 2.2

    ANG. OPTIMO 28-76MM T 2.6

    ANG. OPTIMO 15-40MM T 2.6

FUJINON ZK:

FUJINON ZK4.7x19 (19-90mm)

FUJINON ZK12x25 (25-300mm)

ANGENIEUX HR:

    ANG. HR 25-250MM T 3.5

    ANG. HR 17-80MM T 2.9

COOKE:

    COOKE S4 CXX 15-40MM T 2

    COOKE CINETAL 25-250MM T 3.7

    COOKE VAROTAL MKII 25-250MM T 4

    COOKE CLASSIC 18-100MM T 3

HAWK:

    HAWK TELEPHOTO 150-450MM T 2.8

    HAWK SWA. 10-24MM T 2.5

CANON:

    CANON TELEPHOTO 150-600MM T 5.6

    CANON MACRO ZOOM 25-120MM T 2.8

CENTURY:

    CENTURY LWZ 17-35MM T 3

    CENTURY LWZ 28-70MM T 3